logo_aal.png, 2,3kB

Akademie Akrobatického Lyžování

blok.png, 5,4kB

Neváhejte nás kontaktovat

email: info@akademieal.cz  ||  kontaktní formulář

Aktuality

OTEVÍRÁME LYŽAŘSKÝ TRENAŽÉR

www.skiarena-milovice.cz

PROPAGAČNÍ KAMPAŇ ZAHÁJENA, TAJEMSTVÍ ODHALENO!

Článek: V Milovicích roste nový trenažer pro lyžaře....

Vzdělávání

ŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ Stretch&Relax®

Školení Stretch&Relax® proběhne v pěti blocích, kdy účastnící projdou důkladným teoretickým blokem, zaměřeným na rozvoj osobnosti, komunikačních technik, konflitku, rétorických dovedností (paralingvistiky) a etikou, etickými přístupy.

V teoretickém bloku se zaměříme i na Právo a povinnosti, finanční zralost apod.

Hlavní část se bude týkat školení a výcviku ve strečinku a cílené relaxaci. Přičemž teoretický blok se bude týkat fyziologie, strečinku, druhů a typů relaxace, dechová cvičení, ohrožení, komplikace, zdravá výživa i syndromu vyhoření.

Praktická část bude školení programu Stretch and Relax. Část Stretch a část Relax + dohromady.

Každý účastník musí projít praxí v průběhu školení. Závěrečná zkouška bude písemná i praktická. Pokud absolvent úspěšně vykoná teoretický a praktický test, splní předem dané podmínky, obdrží diplom instruktora Stretch&Relax®.

Podrobný program a detaily školících dnů, včetně podkladových materiálů účastník obdrží po uhrazení částky.

Lektoři programu Stretch&Relax®: Lada Pourová, Martina Valentová, Ivan Mach a Ondřej Vokatý

Program Stretch&Relax® klade vysoké nároky na přípravu instruktora!
Celková dotace školení Stretch and Relax je 120h.
Jedná se o 15 dnů školení (přičemž 1 den = 7h).
Minimální počet účastníků 6 - maximální počet účastníků 12.

Celková částka za školení 28 000Kč.

VÍCE INFO - FACEBOOK

Vzdělávací programy

Témata

 • Komunikační techniky
 • Komunikační manévrování
 • Řešení konfliktů
 • Prezentační dovednosti
 • Komunikace s médii
 • Etické chování
 • Etiketa
 • Osobnostní rozvoj
 • Umění naslouchat
 • Klíčové kompetence
 • Tým, týmové role
 • Mobbing, prevence stresu
 • ADD v dospělosti

Workshopy

workshopy.jpg

Workshop — pracovní diskuze či seminář, vyžadující aktivní zapojení všech zúčastněných, vedoucí k hlubšímu porozumění daného problému a utřídění myšlenek jeho aktérů.